14 Kas 2020

Antalya Emdr Terapisi ve Psikologları

Antalya emdr tedavisi yapan psikolog ve uzmanlar diğer üç büyük ile göre daha azdır. Her psikoloğun uyguladığı ve bildiği bir teknik değildir. Antalya EMDR terapisi için bu alanda özel eğitim almış uzmanlarımızı inceleyin. Bu yazımızda EMDR Antalya, emdr terapisi nedir? emdr ne işe yarar, emdr terapisinin zararları var mı? sorularını cevaplandıracağız.

EMDR Terapisi Nedir?
EMDR terapisi, İngilizce Eye Movement Desensitization and Reprocessing kelimelerinin baş harfleri yanyana getirilerek yapılmış bir kısaltmadır. Türkçeye Göz Hareketleri ile Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme olarak çevrilmektedir. Adında biraz da olsa anlaşılacağı üzere bu terapi yaklaşımında önceden edindiğimiz deneyimlerimiz ve bunların oluşturduğu çerçeve ile yorumladığımız deneyimlerimiz vardır.. Nasıl ki sütten ağzı yanan yoğurdu üfleyerek yer, biz de yaşadığımız olayları beynimizde anı ağlarımızda depolarız. Daha sonra yaşadığımız olaylar öncekilere benziyorsa bu deneyimlerimiz de önceki anı ağlarımız ile bağlantı kurar ve aynı grupta depolanır. Hayatımızdaki henüz deneyimlemediğimiz olayları ve durumları da bu önceki anı ağlarımızdaki yaşantılarımızla değerlendirir ve yorumlarız.

Hayatımızda başımıza gelen olaylar beynimizdeki bilgi işleme sisteminde sağlıklı bir şekilde işlendiğinde bizler normal hayatta o anıların hatırlatıcıları ile karşılaşsak dahi o olayı yaşadığımızdaki tepkilerimizi vermeyiz, yalnızca hatırlarız. Hatırladığımız anılarımızsa bizler için birer tecrübedir. Ancak kişiler onlara ağır gelen ve travma olarak adlandırdığımız olaylara maruz kaldıklarında beyindeki bu bilgi işleme sisteminde bir aksaklık meydana gelir. Bu aksaklık nedeniyle sistem doğru bir şekilde çalışamaz ve kişinin maruz kaldığı travmatik anısına ait görüntü, ses, bireyin o anda vücudunda hissettikleri, duyguları ve buna bağlı düşünceler beyinde yeterince işlenmeden o haliyle kalır.Kişinin uyumsuz davranışlar sergilemesine ve işlevsel olmayan bir hayat sürmesine neden olan bu travmatik anılardır. Daha sonra bireyler kendilerine o anıyı hatırlatacak herhangi bir şeyle karşılaştıklarında adeta yeniden o ana dönerler ve travmayı yeniden yeniden yaşarlar. EMDR terapi bireylerin hayatını zorlaştıran bu travmatik anılarına karşı duyarsızlaşmalarını ve yeniden işlevsel ve mutlu bir hayata dönmelerini sağlar.

EMDR terapisi ne işe yarar?

EMDR terapisinde danışan ve terapist, danışanın anı ağlarında depoladığı travmatik anı, bununla bağlantılı olarak depolanan olumsuz deneyimlerine, bilişlerine, beden duyumlarına odaklanırlar. Bunlar adeta birbirinin içine geçmiş bir yumak gibidir. Travmatik anılar birbirini tetikler. Başta da belirtiğimiz gibi travmatik olaylar yaşamak beynimizin de dengesini bozar ve normal işleyişine engel olur. Beynimiz yaşadıklarımızı normalde her iki yarımküresinde işlerken bu travmatik anılar tek yarımkürede öylece kalırlar. EMDR terapisi alanların terapide beyinlerinin her iki yarımküresi de çalıştırılır. Bu gerek kulaklıkla bir şeyler dinletilerek, gerek diz kapaklarına dokunarak gerekse de adından da anlaşılacağı üzere danışanın terapistin parmak hareketlerini gözleri ile takip etmesi ile yapılır. Bu şekilde beynin sağlıklı işleyişini engelleyen bu travmatik anılar sağlıklı şekilde yeniden beyinde işlenir. Terapist gerekli adımları atar ve terapi danışanlar yaşadıkları travmatik anıya karşı verdikleri ilk tepkiyi artık vermeyene kadar devam ettirilir. Bu bir unutma, hafızayı silme değildir. Ulaşılmak istenen sonuç danışanların normalde olduğu gibi, yaşadıklarını hatırlaması ama bunlara o olay yaşanırken verdikleri tepkileri vermemesidir.

EMDR hangi sorunları çözer?

Emdr ne işe yarar? sorusunun yanıtı çok geniş bir aralıkta verilebilir. Bahsedildiği gibi travmatik yaşantıları ile başa çıkamayan bireylere terapistlerinin de uygun bulması ile emdr terapisi uygulanır. Emdr terapisi travma sonrası stres bozukluğu yaşayan bireylerler, fobik bozukluklarla çalışırken, performans kaygısı, panik bozukluklar,sınav kaygısı, depresyon, anksiyete, beden algısında yaşanan bozukluklar, yeme bozuklukları, çocukların travma semptomları, yas, kronik olarak yaşanan ağrılar ve insanların başlarına gelen kazalar, büyük kitleleri etkileyen doğal afetler, bireylerin çocukluk yıllarında maruz kaldıkları üzücü olayların yarattığı psikolojik etkilerle çalışırken kullanılan bir terapi yöntemidir. Görüldüğü üzere emdr terapisi çocuklarla çalışırken de kullanılabilir. Her iki konuda uzmanlaşmış bir terapist olması gerekmektedir. Emdr terapisi yaptıranların çoğunlukla yaşadıkları olumsuz durumları atlattıkları ve işlevsel bir yaşama kavuştukları bilinmektedir. Örnek vermek gerekirse, travma sonrası stres bozukluğu belirtileri bulunan bir danışan ile gerçekleştirlen üç oturum EMDR terapisinin ardından danışanda bu belirtiler kaybolmuştur. Emdr terapisi travma kaynaklı vajinismus tedavisinde de son derece etkili bir terapi yöntemidir. Panik bozukluk şikayeti olan danışanlar ile de başarılı sonuçlar elde edilmiştir. Emdr terapisinin süresi ile danışandan danışana farklılık gösterir. Her danışanın sorunu, kaynakları, baş etme becerileri aynı değildir bu yüzden oturumların belli bir sayısı yoktur. Fakat Emdr terapisinin diğer terapi çeşitlerine nazaran daha kısa olduğu gözlemlenmiştir. Emdr fiyat olarak da değişkenlik gösterir. Emdr ücretleri 150 TL den başlayarak 400 TL ye kadar değişkenlik göstermektedir. Terapinin uzunluğu, gittiğiniz merkez, terapistiniz bu konuda etkilidir.

EMDR zararları nelerdir?

Emdr terapisi herhangi bir tıbbi tedavi ya da ilaç tedavisi içermez. Yani bu terapinin hiçbir zararrı yoktur. Emdr terapisinde danışanlar için zorlayıcı olabilecek bazı noktalar vardır. Travmatik ya da danışan için olumsuz deneyimlere doğrudan odaklanan bir terapi yaklaşımı olduğundan danışan için duygusal olarak zorlayıcı olabilir. Danışan travmasının hatırlayabildiği en eski anısına gittiği için kendini üzgün, sarsılmış hissedebilir. Emdr terapisi bu yönüyle zorlayıcıdır. Fakat unutulmamalıdır ki hangi terapi yaklaşımının ilkeleri takip edilirse edilsin psikolojik yardım süreci danışanların kendilerine döndüğü, belki de üzerine düşünmedikleri yanlarına odaklandıkları bir süreç olduğundan yapısı itibari ile bu türden bir risk barındırır. Danışanın gereksinimlerinin emdr terapisi ile karşılanıp karşılanamayacağı, sorunun bu şekilde çözülüp çözülemeyeceğine terapist karar verir. Aynı zamanda danışanın da emdr terapisi için hazır olması gerekmektedir. Buna da danışan ve terapist birlikte karar verirler.

Antalya Emdr Terapisi

Antalya da emdr terapisi yapan psikolog, psikolojik danışman ve psikiyatrist uzmanları vardır. Emdr Antalya da Uzman klinik psikolog Aysun Şeremet bu alanda yetkin bir uzmandır.

Yorum yapmak ister misiniz?